Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 20042016

Vrátí se Karel z hospody a říká manželce: „Tak si představ, že domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma v baráku, kromě jedné!“ Manželka se zamyslí a povídá: „No, to bude …tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A ODVÁŽNĚ SLOVENSKY, CHAMRAĎ, ZÁMOTKY
B ROZNĚCOVAT, STROMOŘADÍ, ODVĚTVÍ, AKADEMIE VĚD
C TAJENKA 1.DÍL, CITOSLOVCE PODIVU
D CTNOSTNÁ, NÁMOŘNICTVO, BARVIVO Z ORELÁNÍKU
E OTÁZKA 2.PÁDU, LECHTAT, BODAVÝ HMYZ
F ŽABÍ CITOSLOVCE, HORA PRAŽSKÉ PLOŠINY, SLOVENSKÁ PŘEDLOŽKA, ZN.ARSENU, ESTETICKÉ CÍTĚNÍ
G MNOU; MNĚ; MI, TAJENKA 2.DÍL
H NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU, NEJMENŠÍ NEDĚLITELNÁ ČÁST PRVKU, VLK Z KNIHY DŽUNGLÍ, PLÁCAT
I PÍSEŇ, STOKA, V DÁVNÝCH DOBÁCH

Svislé legendy

1 BUFET S RYCHLÝM OBČERSTVENÍM, DĚD
2 PROSTOR, SMETANŮV MUŽSKÝ SBOR
3 ALKIN, VELKÝ PES
4 VYROBENÁ LITÍM, OKOVANÁ
5 JMÉNO PROZAIKA PAVLA, CÍRKEVNÍ OBŘAD, KROK
6 OSLOVENÍ MUŽE, ANGL.VZDUCH, STAV BEZ SVĚTLA
7 POPLACH, MRTVICE (HOVOROVĚ)
8 KYSELÉ MLÉKO, ČESKÝ HOKEJISTA
9 PATŘÍCÍ ÁJE, JEDOVATÝ CHEM. PRVEK
10 PANÍ, OHŘÁTÁ
11 KOCOUR (NÁŘEČNĚ), LOVECKÝ PES, JMÉNO CAPONEHO
12 TA I ONA, TÝKAJ. SE ROSY /ZDROB./, CHEM.ZN.BERKELIA
13 NÁDOBA NA ZALÉVÁNÍ, ZPÁTKY
14 HLÁSKA, ŽVÁSTY
15 NEOBLEČENÁ, FR.ROMANOPISEC (ALEXANDR)
16 CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO, OPATŘITI OSIVEM
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (444)