Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 18072017

Farář čte kázání. Zezadu se k němu přimota kostelník a šeptá mu: „Otče, na chóru hrají poker.“ A kněz mu šeptem odpoví: „Díky, ale …tajenka."

Křížovkářský
ráj
KRÁTKÝ TELEV. SNÍMEK
KARETNÍ VÝRAZ
NĚMECKÉ ŽENSKÉ JMÉNO
ODMĚNA ZA VOJENSKÉ SLUŽBY
TAJENKA 2.DÍL
JINÁ
DO KRUHU
LETADLO
SLOVEN. ČÍSLOVKA
Křížovkářský
ráj
DŮKLADNĚ SE UČIT
TAJENKA 3.DÍL
ZN. TITANU
SPOJKA
JMÉNO FILMOVÉ LVICE
AKCE NÁRODNÍ OBRODY
PŘÍKOP U CESTY
PODĚKOVÁNÍ
NEJVYŠŠÍ KARTA
MUŽI
ZN. NEONU
TERÉNNÍ VOJEN. AUTOMOBIL
MOJE
JMÉNO HEREČKY THURMANOVÉ
PROJEVY KOROZE MN. Č.
DOSAVAD
ZKRATKA ČASOVÁ ANGLICKÁ
SAMOČINNÉ LAPADLO K LOVU RYB
ZVUK TROUBENÍ TRUBKY
ČASOVÁ SPOJKA
TA TAKÉ
OMOKNUTÍ
CHRÁSTÍ
BAVIČ HOSTÍ
SLOVEN. JAKÁ, KTERÁ
INICIÁLY STAVITELE PARLÉŘE
TNOUT
PRAVOSLAVNÝ KNĚZ
ZAMÝŠLET
DOTAZ PŘI SÁZCE
OBRNĚNÝ TRANSPORTÉR (ZKR.)
POMOC: LOOK,OUT, JOKE.
KLADNÁ ELEKTRODA
CITOSLOVCE ÚDIVU
DROBNÝ JEŠTĚR
HOBLINA
HLAVNÍ ULICE
ZN. STŘÍBRA
NÁŠ PRÁVNÍK
ANGL. VTIP
TOHO ČASU ZKR.
CHLUP
POHLED (ANGL.)
TAJENKA 1.DÍL
ZN. RUSKÝCH LETADEL
ANGL. VEN
KRAJ KOLEM
STOLNÍ HRA
POKUD
MOTOROVÉ VOZIDLO
ŽENSKÉ JMÉNO (17.5.)
SPLYNUTÍ TOKŮ