Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

křížovka 13042016

Přijde kovboj do saloonu a poručí si: „Nějakej silnej chlast!“ Hospodský mu nalije…„To je silnej chlast? Vždyť je to samá voda,“ řekne kovboj a pití vychrstne na zem. Hospodský vezme 100% špiritus a nalije kovbojovi. Tomu se to zase nezdá dost silné a vylije obsah na zem. Hospodského to naštve a kovbojovi nalije kyselinu sírovou. „No, vidíte, to je konečně pití,“ pochválí ho kovboj a odejde. Za okamžik vběhne zpátky a zařve: „Co to bylo za chlast? Vyjdu ven, plivnu …tajenka!“

Křížovkářský
ráj
MÍT STÁLE NA ZŘETELI
PLANÁ ŘEČ
NÁZEV PÍSMENE H
Křížovkářský
ráj
TAJENKA 2.DÍL
ZVÝŠENÝ TÓN E
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
PŘEDLOŽKA
OZDOBA
CHOROMYSLNÍ LIDÉ (LIDOVĚ)
POLSKÝ MIKROBUS
Křížovkářský
ráj
SPLYNUTÍ TOKŮ
TAJENKA 1.DÍL
STUDENT
OSOBNÍ ZÁJMENO
HRŮZA
RUDNÉ DOLY (ZKR.)
SNOVAT
KOUT MÍSTNOSTI
OTÁZKA 6.PÁDU
MALÁ PLACHETNICE S VESLY
OBRNĚNÉ VOZIDLO
FRONTA
ZKR. NAŠÍ TELEVIZE
SMYČKY
ZKR. ČERVENÉHO KŘÍŽE
ČIN, JEDNÁNÍ
CITOSLOVCE POCHOPENÍ
SLOVEN. MÁK
SLEPIČÍ SLABIKA
ČÁST MOLEKULY
ZKR. SVĚTOVÉ ORGANIZACE
NÁZEV HLÁSKY L
SYKNUTÍ
Křížovkářský
ráj
POLÉVKOVÝ KNEDLÍČEK
PULS
BÝVALÁ PRODEJNA MASA
VELMI NÁPADNÝ
POTŘEBA PEKAŘE
KYPĚNÍ (BÁSN.)
INIC. HERCE SOVÁKA
SITUAČNÍ KOMEDIE
ČÁROVÝ KÓD ZKR.
JEDNOTKA PRÁCE A ENERGIE (ZN.)
ČÁSTI NOHOU
ČERNÝ PTÁK
ZKR. ATLETICKÉHO KLUBU
INIC. ZEDNÍČKA
ÚŘAD PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU USA
ČERVENAT SE
ŘÍMSKY 501
BEZVĚTŘÍ /NÁŘ. /
Křížovkářský
ráj
UCHOPOVAT
CHLAPEC
ZAKOKTÁNÍ
DRUH DŘEVINY
PETROLEJOVÝ ÉTER
PROUD
CITOSL. POBÍZENÍ VOLŮ
OBLÍT
ŠKOLNÍ LÁTKA
HOROLEZECKÉ ÚCHYTY
MUŽSKÉ JMÉNO (16.8.)
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (891) English (2)