Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 02062016

Letí Čech, Američan a cikán v letadle a začnou klesat.Dohodnou se tedy,že si navzájem položí otázku a kdo neodpoví správně tak vyskočí. Američan začíná a ptá se Čecha: V kterém roce se potopil Titanic? Čech: 1912(správně). Cikán se ptá Američana: Kolik tam zemřelo lidí? Američan:něco okolo 1517 lidí(správně). Čech se usměje na cikána a v klidu říká: …Tajenka!!

Křížovkářský
ráj
NESNÁZ
OHMATÁNÍ
TMEL
MUŽSKÉ JMÉNO (2.10.)
TAJENKA 2.DÍL
EMÍLIE (DOMÁCKY)
MÍSTNOSTI V BYTĚ
NECHTĚNĚ
TRPĚT
POMOC: VID.
ZN. ANTIMONU
TAJENKA 1.DÍL
POSTRANICE TKALCOVSKÉHO STAVU
MUŽSKÉ JMÉNO (1.10.)
SLUNEČNÍK
OSOBNÍ ZÁJMENO
ČASOVÉ ÚDOBÍ
GERMÁN
ZAVAZADLO
NÁJEZD
AUTO
Křížovkářský
ráj
POZOROVACÍ PROSTOR NA STĚŽNI
DIVOKÝ ČLOVĚK
ZADNÍ ČÁST PLAVIDLA NAD ZÁĎ. KORMIDLEM
BĚLOST
LUMP
NÁZEV HLÁSKY S
ZAPLŇOVAT TMELEM
OZNAČENÍ DRUHU VLAKŮ
ZÁRODKY RYB
NA PRAVOU STRANU
ZKR. TEL. ZPRAVODAJSTVÍ
JEDN. PRÁCE A ENERGIE
ZASÉVAT
MAĎARSKÉ SÍDLO
ROSTLINNÉ BARVIVO
POPĚVEK
KOLEM
PATŘÍCÍ JÍ
OBYVATEL INDIE
ROZUMĚTI
BĚH
VÁHA
Křížovkářský
ráj
CIZÍ ZKRATKA ČÍSLA
MACHAROVO DÍLO
JAPON. MYS NA OSTROVĚ HONŠÚ
RUSKÝ VOJ. LETOUN
POBÍDKA
NÁŠ NOVINÁŘ
JINAM
HLEDĚT
ZN. TELLURU
NĚCO NAMOTANÉHO /ŘÍD. /
SMUTKY
CELKOVÁ PREZENTACE
PALIVOVÁ SMĚS