Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 19012017

Řidička stojí s nepojízdným autem, jiný řidič jí chce pomoci: „Nebude to olejem?“ „…Tajenka!“

Křížovkářský
ráj
RVÁT (ZAST.)
ČLOVĚK MOHUTNÉ POSTAVY
SPZ BLANSKO
SŮL KYSELINY OLEJOVÉ
TAJENKA 3.DÍL
DOMÁCKY ADOLF
NUCENÁ TĚŽKÁ PRÁCE
KACHLIČKA
ROZTÁVAT
POMOC: LEM.
ZAOBLENOST
TAJENKA 1.DÍL
HOVĚZÍ DOBYTEK
OBYVATEL ŘÍMA
ŽENSKÉ JMÉNO (8.4.)
ŠAT
ZOTAVIT SE
ŠAT
VÝHONEK
ZROD
NESPAT
OTCŮV
NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU
AMER. MĚSÍČNÍ SEKCE KOSMICKÉ LODI APOLLO
ZNAK RODU
BYLINA PĚSTOVANÁ PRO CIBULI
CITOSLOVCE BZUČENÍ
CHŮZE KONĚ
DRUHÝ; PROTIKLADNÝ; PROTILEHLÝ; OBRÁCENÝ; PROTĚJŠÍ
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
PRIMÁT
ZIMNÍ NÁČINÍ SLOV.
ZÁVODNÍCI
VSTŘEBÁVAT DO SEBE
ZKR. TENISOVÉHO KLUBU
ZKR. NACIS. TAJNÉ POLICIE
ALCHYMISTICKÉ CEDIDLO
ŘEMESLNICKÝ STŮL
DROBNÁ CUKROVINKA
Křížovkářský
ráj
ION SE ZÁPORNÝM EL. NÁBOJEM
LETOPIS, KRONIKA
TAJENKA 2.DÍL
ZN. TELLURU
CHOLERIK
ČERNÝ PTÁK
ČLOVĚK S DOBŘE VYVINUTÝM SVALSTVEM
ROZHLASOVÁ ZKR. (DLOUHÉ VLNY)
OBNAŽENÝ
NEVZDĚLANEC
CENA ZA NEJLEPŠÍ VÝKON
ČÁSTICE
OBYVATEL INDIE
SÁLOVÝ SPORT
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
OPOTŘEBOVANÉ JÍZDOU
VERVA
VÝBUŠNINA
LEHKÉ NACHLAZENÍ