Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 26022018

O přestávce při praktickém cvičení povídá velitel družstva: „Voják Mařák! Přestat lelkovat a sehnat ihned třicet šicích strojů!“ „Na co, svobodníku?" „…Tajenka!“

Křížovkářský
ráj
ŠUMIVÉ VÍNO
ŘÍMSKY 1011
VZOREK FOSFIDU URANU
MAMLAS
TAJENKA 2.DÍL
OSÁZET
BOLEST
PŘÍMÝ MEZINÁRODNÍ RYCHLÍK
ČÁST TENISOVÉHO UTKÁNÍ
POMOC: URAL.
PONĚKUD
TAJENKA 1.DÍL
LYŽE
VĚTŘIT, TUŠIT (ZAST.)
OPIČÍ
HYDRID BORU
RAŠIT
VUŘT
BOTA
OBROUBIT ŠITÍM
PŘEHYB
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
RUSKÁ ŘEKA
LITEVSKÁ MINCE
ZN. TERBIA
SLOVAN
A TAK /ŘID. /
CYKLISTA NA HORSKÉM KOLE
ČÁST VOZŮ
ŠTĚP
MUŽ OBSTARÁVAJÍCÍ MYTÍ
NÁZEV HLÁSKY R
OBCHÁZENÍ
Křížovkářský
ráj
AUSTRALSKÝ PŠTROS
TEČKA V TELEGRAMU
ŽENSKÉ JMÉNO (25.5.)
AEROPLÁNY
CIT
VÝPUST RYBNIČNÍ
PŮVAB
LEHKÝ DOTEK MÍČE
CITOSL. ODKAŠLÁNÍ
DŘEVINA S VYSOKÝM KMENEM
TAJENKA 3.DÍL
NADPŘIROZENÁ BYTOST S KŘÍDLY
OSOBNÍ ZÁJMENO
VYSOKÝ VĚK
PRUDKÁ ROKLE
EVANGELICKÝ DUCHOVNÍ
ZNAČKA LIMONÁD
ZASTAVÁRNA (OB.)
Křížovkářský
ráj
I KDYŽ
PÁDNÝ ARGUMENT
UMĚLÁ INTELIGENCE /ZKR. /
URANOVÉ DOLY /ZKR. /
ZN. UNIVERSÁLNÍHO ORCHESTRU
BARVIVA ROSTLIN ORANŽOVÁ
ČERVENĚ
VYSOKÉ BOTY, KOZAČKY
STARÁ DÉLKOVÁ MÍRA