Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 14092018

„Dnes už si nepřeju nic jiného než poklidně dožít,” svěřuje se starému kamarádovi penzionovaný generál. Přítel se na něj podívá jako na blázna: „…Tajenka?”

Křížovkářský
ráj
BUVOL CELEBESKÝ
NÁSTROJ VINAŘŮ
PŘEDLOŽKA S 2.PÁDEM
DOMÁCKY BARBORA
JMÉNO DETEKTIVA VENTURY
KLAM
ALUMINIOVÁ FÓLIE
HNÍZDĚNÍ
SUROVINY KE TKANÍ LÁTEK
Křížovkářský
ráj
AKADEMIE VĚD
TAJENKA 1.DÍL
SEVERSKÉ ZVÍŘE
REZIGNOVANÝ SOUHLAS
ŽITO (ZAST.)
SHLUK ROSTLIN
VLASTNÍ ATĚ
TOHO ČASU ZKR.
TESKNÁ TOUHA
TAJENKA 2.DÍL
ROSTLINA S DUŽNATÝMI LISTY
KOUPACÍ NÁDOBY
TRAŤ
DĚTSKÝ POZDRAV
Křížovkářský
ráj
VYJÁDŘENÍ POMĚRU
VÝDĚLEK
NEJVĚTŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
NOSIT DOLŮ
NÁZEV HLÁSKY L
OPAK LYRIKA
ZKR. ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ
GERMÁN
ODBOROVÝ SVAZ
OZVĚNA
OSOBNÍ ZÁJMENO
FR. ŘEKA
VRCHY
NÁDOBA NA ODPADKY
ČÁST ÚSTNÍHO ÚSTR. HMYZU
FR. ŘEKA
TROCHU
TÝKAJÍCÍ SE CENY
ZKR. NAŠÍ MĚNY
DUŠEVNÍ OTŘES
MLADÝ ČLOVĚK
CITOSLOVCE PLAŠENÍ
KONZERVAČNÍ LÁTKA
Křížovkářský
ráj
PÍSMENO ABECEDY 'F' /DĚTSKY/
SRÁZ. HOVOR.
VÁHA HEDVÁBNÉHO PLÁTNA, UDÁVAJÍCÍ JEHO JEMNOST
ČÁSTICE ZVOLACÍ
OBČANÉ (OBECNĚ)
RUSKY TENTO
JEDNOKLONNÝ NEROST
OMASTEK
ŠMIK
PŘÍBUZNINO
MOJI
MIMOTO
OBDIV (KNIŽNĚ)
DRAVÝ PTÁK
VYROBENÁ LITÍM