Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 16012019

„Tati, já jsem si vyrobil housle, a docela sám.“ „Ty jsi ale šikovný kluk. A kde jsi vzal struny?“ „…Tajenka.“

Křížovkářský
ráj
ČÁSTI DOMU
OBOR
SNĚMOVNA LIDU
AMAURÓZA /MED. /
TAJENKA 2.DÍL
TENTO DEN
POSTAVENÍ MIMO HRU
ČESKÝ PODNIKATEL NĚM. PŮVODU
SLŮVKO POCHOPENÍ
Křížovkářský
ráj
ZASEKNOUT SE (SLANG.)
TAJENKA 1.DÍL
EGYPTSKÝ KŘÍŽ
ŠVÉD. SÍDLO
JE MOŽNO
ŠPÍNA
SLOHOVÝ ÚTVAR
SUŠENKA
ŽVÝKAT
HORA V KARPATECH
POKLADNY
CHÓR
SLOVENSKY JINDE
BASKICKA TERORIST. SEPARATISTICKÁ ORGANIZACE
OCHUCOVATI SOLÍ
K, NA
ZVUK TROUBENÍ TRUBKY
ZN. RYBÁŘSKÝCH VLASCŮ
TŘASKAVINA
ČÁROVÝ KÓD ZKR.
TLUKOT (BÁSN)
Křížovkářský
ráj
PÝCHA
ČETA (ZAST.)
RUDNÉ DOLY (ZKR.)
STÉNAT
VÝTOŇ
AUTOMOBIL. ZÁVOD
CITOSLOVCE ÚDIVU
KŘIVDA
OMASTEK
DÍVČÍ JMÉNO
MATERIÁL NA NÁBYTEK
ŽENSKÉ JMÉNO
OBLIČEJ (EXPRESIVNĚ)
STARÁ AUTA
POZDRAV
Křížovkářský
ráj
LATINSKÁ SPOJKA A
DOMÁCKY ISABELA
INIC. ZÁTOPKA
POVĚDĚV
TAVENINA
POBÍDKA
INFARKT MYOKARDU (ZKR.)
ČÁST MUŽSTVA VE SPORTU
ZNAČKA YARDU
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
MPZ KEISERLAUTERN (NĚMECKO)
DOTYK
NASYCENÝ UHLOVODÍK
POSTAVA VERDIHO OPERY
KOLEČKO (SLANG.)