Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 16042019

Víte, jaká je hlavní zásada úspěšného potápění?…Tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A VAČNATEC, PATŘÍCÍ EDOVI, HNUTÍ MYSLI
B ČÁST JEVIŠTĚ, RUSKY SOUSED, ASPIK
C TAJENKA 1.DÍL, SUCHÁ TRÁVA, ZÁŘE
D ŘÍM.ČÍSLICEMI 550, NÁŠ TEXTAŘ, ZNAČKA DOUTNÍKŮ, NÁŠ SLOVNÍKÁŘ
E EINSTEINOVY INICIÁLY, PEJSCI, SHRBIT; HRBIT SE; NAHRBIT SE; NAHRBIT, MÁLO ŠIROKÉ
F ZN. OSMIA, CIBULOVITÁ ROSTLINA, DÁVKA JÍDLA, ZÁKLADNÍ RYTMUS JAZZU
G TAJENKA 2.DÍL
H ZPŮSOB, UNIKNOUT, VZOR
I NEPODEPSANÝ PŮVODCE, NÁŠ ARCHITEKT, ETAPY

Svislé legendy

1 DOMÁCKY ANTONÍN, ČÍSLICE OSM
2 OMÁMENĚ, SNÍMEK ZE SKENERU
3 PSÍ RASA (HOVOR), DESKA
4 JINDY, ODPADNÍ TRUBKA VE TVARŮ U
5 ÚBYTEK, ANGL.PANÍ
6 NADTO, SLOV.JINAM
7 ODPŮRCI BOLŠEVIKŮ, HUDEBNÍ TÓNINA
8 OKRUH PŮSOBENÍ, ŇADRO
9 OSET, HLÍSTI
10 PŘIŠEL JSEM /LATINSKY/, DRNČET (NÁŘ)
11 UMĚLÝ JAZYK, JINAK, ZN.THORIA
12 ZNAK RODU, SVAZEK ROŠTÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD /ZKR./
13 ČÁST PŘÍSTAVU, UBROUŠENÍ
14 PCHÁČ, STAVEBNÍ KONSTRUKCE, ZVRATNÉ ZÁJMENO
15 ESENCE, BYTNOST, POPRAVČÍ, ZKR.TENISOVÉHO KLUBU
16 NOSNÍK PROFILU 'L', TĚKAVÉ SLOUČENINY
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (669)