Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 13082019

Celá léta jsem byl nejúspěšnějším prodejcem systémů zabezpečení domácností. Stačilo jen nechat propagační brožuru na …tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A TELEVIZNÍ KABELOVÝ KANÁL, STŘEŠNÍ SVOD, OHMATÁNÍ, UPRCHLÍK
B SPZ ÚSTÍ NAD LABEM, OBLEČENÍ, V TOMTO MÍSTĚ, ČÁST HLAVY, RUDNÉ DOLY (ZKR.)
C TAJENKA 1.DÍL, NEW YORK /ZKR./
D TRHAN, BAKTERIE PŮSOBÍCÍ ONEMOCNĚNÍ, KULOVITÁ BAKTERIE, NÁŠ HEREC
E DÝNĚ, AINUSKÝ ODĚV, DOMÁCKY ALENA, SLOVENSKÝ SOUHLAS
F VŠADE, ZN.GERMÁNIA, SLOVEN. POUZE, POZDRAV, ZÁRODKY RYB
G ZVRATNÉ ZÁJMENO, TAJENKA 3.DÍL
H URANOVÉ DOLY /ZKR./, VÝKUPNÉ /ZAST./, JEDOVATÝ HŘÍB, HLADKÁ VLASOVÁ TKANINA
I CHEMICKÁ KONCOVKA 1MOCNÉHO PRVKU, DRUH PALIVA, DOMÁCKY AMÁLIE, MRAVOUCI

Svislé legendy

1 HUČENÍ, VSUNUTÍ
2 KLAMY, ŠEDIVÝ
3 SPZ OLOMOUCE, CITOSLOVCE CHRČENÍ, PŘEDLOŽKA, ZÁVAR DO POLÉVKY
4 NAMÁHÁNÍ KONSTRUKCE VLIVEM DVOJICE VNĚJŠÍCH SIL, DOMÁCKY EDUARD, EKOLOGICKÝ HOV.
5 DRAVÝ PTÁK, BUĎ ZDRÁV, DRUH DŘEVINY
6 SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ ZABLOKOVÁNÍ OTÁČEJÍCÍCH SE KOL PŘI BRZDĚNÍ AUTOMOBILU, ZN.BAR, SÁDROVÝ OBVAZ /HOVOR./
7 LITOVAT (ZAST.), JMÉNO FILMOVÉ LVICE
8 OPUCHNOUT, SLOV.JINAM
9 MATKA (FAMIL), UMLÁCENÁ
10 DRUH PŘIPOJENÍ K INTERNETU, PSOVITÁ ŠELMA
11 TMEL, CITOSLOVCE VOLÁNÍ NA KACHNY, SPODKY NÁDOB
12 ZKR. ÚSTŘEDNÍ RADY ODBORŮ, DOMÁCKY OLGA, ŘECKÉ ŽELEZNICE
13 PANÍMÁMA, URČIT
14 JAKÁ, ŘEKA VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE
15 ZPŮSOBILÁ K ORÁNÍ, GERMÁN
16 TAJENKA 2.DÍL, BRÁZDITI PLUHEM
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (715)