Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 14022020

"Tak jsem si dovezl ze Španělska mušky a než jsem je stačil vyzkoušet, … tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A ODPORNOST, OŽIVLÁ MRTVOLA, TÉMĚŘ
B BIŘICI, DOMÁCKY ISABELA, OKR. NÁRODNÍ VÝBOR, BARVIVA ROSTLIN ORANŽOVÁ
C TAJENKA 1.DÍL, VELKÁ MNOŽSTVÍ, SVAH
D POLE, POJIVO, ROZSUDEK, OPIČÍ
E JMÉNO PSA NA STARÉM BĚLIDLE, PODLOUHLÉ PEČIVO (MN.Č.), MASAŘKA, JOHN FITZGERALD KENNEDY /INIC./
F DOMÁCKY ALEXEJ, NÁZEV PÍSMENE E, ADRESA (ZAST.), ŘÍMSKÝCH 551
G SLABÁ, SKON, TAJENKA 2.DÍL
H BEZBARVÁ HOŘLAVÁ KAPALINA, ZKYPŘIT MOTYKOU, STAROČESKÉ MUŽSKÉ JMÉNO
I POUZE (KNIŽNĚ), ŽENSKÉ JMÉNO (31.1.), STAROVĚKÉ DRNKACÍ NÁSTROJE

Svislé legendy

1 ODVETNÝ DIREKT, NAŘÍKAT
2 SPORTOVNÍ ÚBORY, SLOVENSKY "LÁĎA"
3 MLADÝ ŠLECHTIC, REBULANT
4 BRVA /ŘÍDCE/, STÉNATI
5 CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO, TVOJE MN. Č., THAJSKÁ DÉLKOVÁ MÍRA
6 ZN. RUSKÝCH AUT, SEČNÁ ZBRAŇ, CITOSL. ROZPAKŮ
7 STROM OCHRAŇUJÍCÍ BŘEH, MIMO
8 ELEKTRONICKÉ DOPISY, ŠKRABÁK NA PLUH
9 GHANSKÉ SÍDLO, VOJENSKÁ DŮSTOJNICKÁ HODNOST
10 INTERNÁT /HOVOR./, SVAZKY SLÁMY
11 ADAMOVA ŽENA, BÝK, POTOM
12 GERMÁN, CITOSL. ODKAŠLÁVÁNÍ, DOMÁCKY ATANÁZIE
13 ŠKRABOŠKA, SUKOVITĚ NAROSTLÁ ČÁST DŘEVA
14 HOROLOGIUM, OBYTNÁ STAVENÍ
15 DROBNÝ HLÍST CIZOPASÍCÍ VE STŘEVECH, PRVEK CHEMICKÝ
16 TÝKAJÍCÍ SE ONZY, CHYBY /HOVOR./
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (753)