Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 19052017

Známý se diví panu Vodičkovi: „Proč jste utekl z operačního sálu?” „Sestra prohlásila: Žádnou paniku, operace slepého střeva není těžká,” odvětil vystrašený dávnopacient. „A co je na tom hrozného?” nechápe známý. „…Tajenka!”

Křížovkářský
ráj
HOLUBÍ PLEMENO
TAJENKA 1.DÍL
NÁZEV HLÁSKY L
HLESNUTÍ
NÁLEPKA S ÚDAJI
Křížovkářský
ráj
ČÁST LÁTKY, ZAKRÝVAJÍCÍ KAPSU
DRTIVÁ PORÁŽKA
SLOVEN. OTÁZKA U SÁZKY
EROTIKA
VŽDYŤ
NĚKDO (BÁS.)
BLÁZNIT
MYSLIVECKÁ ZAŘÍZENÍ
TEDY
ZKR. TENISOVÉHO KLUBU
POŘAD ČT
OBSAHUJÍCÍ SENO
POHODNÝ
JUGOSLÁVSKÁ ŘEKA
ODLIŠNÝ
TAJENKA 2.DÍL
PLOŠNÁ MÍRA
MASTNÉ TEKUTINY
PÍSEMNOSTI
BEZDÝMNÝ PRACH
AMBULANCE
DOUŠEK
V ZÁMEZÍ
POMOC: AMBERIT.
SMRŠTĚNÍ
NA ONO MÍSTO (BÁSNICKY)
DOMÁCKY IVA
CITOSLOVCE CHRČENÍ
HROZNÝŠ
ŠEDÝ
ADIJOVÉ /OSTROVNÍ OBYVATELÉ/
ČÁST ČLUNU
A TAK DÁLE (ZKR.)
TVOJE MN. Č.
POVAHA
ÚHOŘOVITÁ RYBA
ZKR. ATLETICKÉHO KLUBU
INDONÉS. OSTROV
BÍDA
ZÁMEZÍ VE FOTBALE
NA TOM MÍSTĚ
ZNEUCTÍVAT
RUDNÉ DOLY (ZKR.)
PATŘÍCÍ NÁM
Křížovkářský
ráj
ZKRATKA OXIDU STRONCIA
OSOBNÍ ZÁJMENO
ÚLOVEK
ZNAČKA OVOCNÝCH NÁPOJŮ
TA TAKÉ
TAH
CHRT BEDUINSKÝ
PŮV. OBYVATEL N. ZÉLANDU
ZN. HLINÍKU
RŮŽICE
SPOJE NITÍ
KOMBINÉZA
ZVÝŠENÝ TÓN E