Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

žena

Jaký je rozdíl mezi mužem a ženou? ..Žádný, zezadu jsou si podobní a zepředu …tajenka má 12 písmen.

DČATÍČOPHA
KÁNAPOERSN
OSHÁKPAPÍR
ŠKORTDISEO
ÍOUEYLBAEC
KHBŽENACKP
YPYVEGOÍÍO
ZŽÍŽALASNP
AAÍMSZETIS
JŘAÁUKJŮLČ
MÍMRĚMOLHÚ