Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 11072018

”Miláčku,” volá fantastický bakteriolog na svou ženu, “pojď sem honem! Mám pro tebe k Vánocům obrovské překvapení!” “Ty jsi úžasný, miláčku, a co to bude?” “Objevil jsem nový zhoubný virus a …tajenka!”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A KOUT MÍSTNOSTI, PÁSEK CELULOIDOVÝ, CHVOST, ROZMÁCHNUTÍ KOSOU
B SLOVEN.JAK, ŠVÉD.OBCHOD S NÁBYTKEM, UKAZOVACÍ ZÁJMENO, ZN.FERMIA, ČINNOST ZALOŽENÁ NA ZÁVODĚNÍ
C TAJENKA 1.DÍL, CITOSLOVCE OPOVRŽENÍ, STRNIŠTĚ
D VLASTNÍ OLDOVI, IRSKÁ OSVOBOZENECKÁ ARMÁDA, MLÁDĚ RYSA, MUŽSKÉ JMÉNO
E POLYAMID, NĚM.ČLEN URČITÝ, CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘ, PÁDOVÁ OTÁZKA
F SNÍCÍ, PRAŽSKÁ SPZ, VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ, SLOVEN.UŽITEK
G LISTNATÝ VYSOKÝ STROM, NEDOBRÁ, TAJENKA 2.DÍL
H PRVEK PODOBNÝ URANU, OŽEHY, BALVAN
I BAVLNĚNÁ TKANINA, DOMNĚNKA, SHROMÁŽDĚNÍ (MN.Č.)
1 PRVEK ZNAČKY RN, MÍSTO PRO NOHU
2 MONTOVANÉ DOMKY, BRLOH
3 OKÁZALÁ POCTA, OSTNOPLOUTVÁ RYBA
4 CITOSL. HVÍZDÁNÍ, OVOCNÝ NÁPOJ
5 X, OPAK UVNITŘ, JUGOSLÁVSKÁ ŘEKA
6 JIŽANSKÝ GENERÁL, NYMFA, JESTLI
7 BIBLICKÉ BOŽIŠTĚ, HLODÁNÍ
8 MUŽSKÉ JMÉNO (16.11.), VŮDCE
9 CÁR, ODTAŽENÍ
10 PUCHÝŘKY V ÚSTNÍ DUTINĚ, ŽENSKÉ JMÉNO (22.6.)
11 ESEMESKA, ŘECKÉ SÍDLO, ZNAČKA YARDU
12 VÝZVA K TICHU, POUZDRO, SCHRÁNKA, ZKR.PRO KUSY
13 ODBORNÍK NA OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ARABSKÝ SULTANÁT
14 PROMENÁDA, SEMENA
15 VHODNÁ K ORÁNÍ, RYCHLE
16 SOUTOK, OCASY
LIM, SAMÉ