Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 14032019

Jde bába s dědkem po louce, obloha je zatažená a začíná pršet. Znenadání uhodí blesk těsně vedle báby a dědek říká: „No no no! Co to?“ Za chvíli uhodí opět vedle báby a dědek znovu říká: „No no no! Co to?“ …Tajenka a dědek povídá: "No proto!”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A PRYČ, DŘEP (OBECNĚ), ZESÍLENÝ OKRAJ KOTOUČE (ŘÍDČ.)
B KLADNÁ ELEKTRODA, OMÁMILO, PROHLOUBENÁ ČÁST VE DNĚ KORYTA ŘEKY, KANÁLU
C TAJENKA 1.DÍL, ZNAČKA PNEUMATIK
D JIHOEVROPAN, VELKÉ OČI /NÁŘEČ./, ŘÍM (ORIG.), ZNAČKA VYSAVAČŮ
E ZAKLENÍ, CHVATNĚ JÍST, DRUH SPOJENÍ KOVŮ, NÁDOBA NA ODPADKY
F OPAK LICHÉ, BOJ, SYNKU; CHLAPČE, LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
G TAJENKA 2.DÍL
H ZHOTOVENÁ RAŽENÍM, ŽENSKÉ JMÉNO, ČÍSLOVKA
I KLESAT NA KOLENA, POLOZVÍŘECÍ MYTHOLOGICKÁ BYTOST, BLÁZEN
1 KOBEREC (CIKUS. SLANG.), STRKNUTÍ
2 BOLIVIJSKÁ FLÉTNA, ASIJSKÉ POHOŘÍ
3 ČAPKA ZDOBENÁ PERY (V HERALDICE), NA KTERÉM MÍSTĚ
4 DRUH PŘIPOJENÍ K INTERNETU, OBRUČ KOLA
5 SVĚTOZNÁMÁ HOUSLISTKA, PŘEHYB, TU MÁŠ
6 POSTAVA OPERY:KŘIČKA - BÍLÝ PÁN, KRÁTKÝ TELEV. SNÍMEK, MAĎARSKÁ PŘEDLOŽKA
7 OZÁŘIT, TŘESENÍ (ZAST.)
8 LEVÝ PŘÍTOK POPRADU, KRÁSNÁ ŽENA
9 ANGL.JINAK, BÝVALÁ "TATRAMATKA"
10 PES LOVECKÝ, SPĚCHY
11 NAŠE DOLY, BARVA NA VAJÍČKA, VĚNOVANÝ PŘEDMĚT
12 ŽÁKOVSKÝ STUPEŇ /JUDO/, ROZMACH, NÁŠ PRÁVNÍK
13 OSOBNÍ ZÁJMENO, RUBEM NAVRCH, ZN.IRIDIA
14 HLE (NÁŘEČNĚ), POŠLÁ (RYBA), SPZ SOKOLOVA
15 RUSKY TENTO, OZNÁMIT ČAS ÚDERY HODIN
16 PÍSMENO ŘECKÉ ABECEDY, ŘÍZEK /ZASTAR./
ELSE