Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 14032019

„Maminko, proč jste mi neřekla, že má vaše dcera zrzavé přirození?“ „A tobě to vadí zeťáčku?“ "Ne, …tajenka!”

Křížovkářský
ráj
CESTA LETADLEM
TAJENKA 1.DÍL
OTÁZKA PŘI SÁZCE
SLOVENSKÁ PŘEDLOŽKA
Křížovkářský
ráj
TEN I ONEN
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
OPATŘENA OBUVÍ
TAJENKA 2.DÍL
DŘEVĚNÁ NÁDOBA
STÁT JIHOVÝCHODNÍ ASIE
PATŘÍCÍ OTOVI
NÁZEV PÍSMENE L (HOV.)
TRUS SAVCŮ VE TVARU KULIČEK
KILOBYTE
DOMÁCKY TEODOR
NÁZEV ZNAČKY DRASLÍKU
CITOSLOVCE ULEHČENÍ
LÉTAJÍCÍ TALÍŘ
OBYVATEL BALKÁNU
Křížovkářský
ráj
SPOLEK
NEČINNOST
SITUACE
PTAČÍ VĚZENÍ
POBŘEŽNÍ SRÁZ
MOŘSKÝ KORÝŠ
CHEM. ZN. BERKELIA
KDO NESPÍ
STŘELNÁ ZBRAŇ
NEVZDĚLANEC
CIZÍ MUŽSKÉ JMÉNO
ZN. RUBIDIA
NÁPOJE Z MLÉKA
OZNAČENÍ DRUHU VLAKŮ
SPZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU
VEŘEJNÁ BEZPEČNOST /ZKR. /
KIDOVKA
TICHO!
ZÁZRAKY
HODÍCÍ SE KE CPANÍ
NÁŠ VARHANÍK (JAN)
Křížovkářský
ráj
UKONČIT PSANÍ
RŮZNÉ DRUHY PÍSČITÝCH VALŮ NA MOŘSKÉM DNĚ
ÚDAJ NA DOPISE
DIVADELNÍ ÚTVAR
ODBORNÍK
RUSKÝ SOUHLAS
ROPA
RUSKÁ ŘEKA
BUFET S RYCHLÝM OBČERSTVENÍM
MAJÍCÍ BOTY NA NOHOU
ČÁST DNE /ZKR. /
BAŽE
ITALSKÉ MĚSTO S ŠIKMOU VĚŽÍ
JAKO (SLOV.)
SEKNUTÍ
PRONÁJEM
LAT. ZKRATKA IBIDEM
STAVBA NAPŘÍČ VODNÍHO TOKU
TAJENKA 3.DÍL
VÝROBCE NOTEBOOKŮ
OVĚŘENÁ LISTINA
OTEC (NÁŘEČ)
NEVYSOKÝ