Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 17042019

Přijde účetní k doktorovi: „Pane doktore, nemůžu v noci spát.“ „A zkoušel jste něco jako třeba počítat ovce?“ „No právě. Zkoušel, udělal jsem někde chybu a …tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A KŘUP, VEDOUCÍ STÍNADEL, ŘEMESLNICKÝ STŮL, MAHAGON (OBECNĚ)
B ADÉLA DOMÁCKY, OMAMNÉ LÁTKY, ZAHUŠTĚNÁ ŠŤÁVA Z LISTŮ SUBTROP. ROSTLINY, HODNĚ
C TAJENKA 1.DÍL, SLOVINSKÁ ZNAČKA LYŽÍ
D MAĎARSKÁ PŘEDLOŽKA, ULEHAT, LIHOVINA /HOVOR./, DRUH OVCE /NÁŘ./
E NÁZEV ZNAČKY DRASLÍKU, ZAPISOVATI, TÝKAJÍCÍ SE LOUKY, BOULE
F CVIK, ZNAČKA KILOPASCALU, DOPAL, DOMÁCKY LENKA
G SILNÉ PROVAZY, TAJENKA 2.DÍL
H ŽENSKÉ JMÉNO (27.1.), KOČOVNÍCI, ZNAČKA AUTOBATERIÍ
I NEPRAVÉ LÉTO, VNITŘNÍ POHNUTKA, GRANÁT ČESKÝ
1 NEOHRABANEC /NÁŘ./, KRÁTKÝ TELEV. SNÍMEK
2 ODVÁŽLIVEC, SÍŤ POTRAVINÁŘSKÝCH OBCHODŮ
3 BALÍK KARET, VAK CESTOVNÍ
4 TYČE NA PŘEDKU VOZŮ, VĚKOVITÉ
5 OKRESNÍ PODNIK SLUŽEB /DŘÍVE/, SKOBA, ŠLÁGR
6 FR.ŘEKA, ASOCIACE TENIS. PROFES. (ZKR.), POSTAVA SCI-FI SERIÁLU STAR TREK
7 TAMHLETI, PRVNÍ MUŽ
8 PLÍCE (EXPR. SLANG), ŽIVĚ (HUD.)
9 DOMÁCKY OLDŘICH, DÁT ZA PRAVDU
10 NÁPĚV, ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA
11 BEZKMENNÁ DŘEVINA, SLOVENSKY 'KMENY', HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, VIR ZE SKUPINY RETROVIRŮ ZPŮSOBUJÍCÍ AIDS
12 ŘÍMSKY 2001, CITOSL. ZVUKU KOSY PŘI SEČENÍ, CITOSLOVCE CHYTNUTÍ
13 NEBO, LEKNUTÍ (MN.Č.)
14 ZBAVOVAT VOUSŮ, HUDEBNÍ TÓNINA
15 OHAREK /ZAST./, NA ONO MÍSTO (BÁSNICKY)
16 ČÁST BREVIÁŘE, KLOBOUK (NÁŘ.)