Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 16112019

Namluvil si Američan českou holku, na rande s ní přijel autem. „Frede, to je tvoje auto?“ „Ano, my Američané máme všechno velké a krásné.“ Přijeli ke krásnému domu. „To je tvá vila?“ „Jistě, my Američané máme všechno nejlepší.“ V ložnici chlubení Američana pokračovalo, ale po promilované noci mu Češka praví: „…Tajenka!“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A CITOSLOVCE ÚDIVU, UKAZOVACÍ ZÁJMENO, PODMAZÁNÍ
B SHODA, ALIAS, NEMAJÍCÍ ŽÁDNOU HODNOTU
C TAJENKA 1.DÍL, STOJAN FOTOAPARÁTU
D ANTICKÝ PASÁK KOZ, VOJENSKÁ PRODEJNA, ZÁSTĚNA, SPISOVÁ ZNAČKA
E KROMĚ TOHO, STÁT JIHOVÝCHODNÍ ASIE, PLATIDLO TURECKA, INICIÁLY TOM CRUISE
F FIXOVÁNÍ, EVAKUAČNÍ KOMISE /ZKR./, VÝRAZNÁ, ZN.HELIA
G OKR. NÁRODNÍ VÝBOR, TAJENKA 2.DÍL
H ČERNÁ HOŘČICE, CIGARETA (ZN.), RVÁT, MODELÁŘSKÁ HMOTA
I LYŽE, NEVZDĚLANEC, IMITACE, MACHAROVO DÍLO
1 DOBŘE, SPRÁVNĚ, FANOUŠEK, PŘÍZNIVEC, ŠVÉD.SÍDLO
2 ANO /HOVOR./, CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO, SLOVEN.JINAK
3 KNÍŽE KYJEVSKÉ RUSI, ŘÍMSKY 517
4 JAPONSKÝ SPORT, PATŘÍCÍ TÁNĚ
5 ŘECKÉ ŽELEZNICE, KRÁJECÍ NÁŘADÍ, ZN.NEONU
6 VÉZT SE, STROMOŘADÍ, VYJÁDŘENÍ POMĚRU
7 KUNOVITÁ ŠELMA, VSAKOVÁNÍ VODY DO HORNIN
8 NA ONO MÍSTO (BÁSNICKY), POSTAVA VERDIHO OPERY
9 TRUPY (SLOVEN), VYŘAZENÝ PAPÍR
10 VES, MORAVSKÝ LIDOVÝ TANEC
11 DISTRIBUTOR TISKU (ZKR.), SOUVISLÝ POROST NEOVOCNÝCH STROMŮ, VYSOKÉ KARTY
12 ANGL.VEN, OSTROV NOVÝCH HEBRID, HUDEBNÍ ŽÁNR
13 SLOVENSKY "DLANĚ", POSTAVA OPERY:GOUNOD - ROMEO A JULIE
14 OKOLIČNATÁ ROSTLINA, TÓN A
15 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, BARMSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ
16 NEJVĚTŠÍ MOŘSKÝ MLŽ, PRVNÍ ČÁST SLOŽENÝCH SLOV MAJÍCÍ VÝZNAM - STO, STÝ